MISSÄ TAHANSA, MILLOIN TAHANSA

NetTikon® on selainpohjainen tuoteperhe, jolla yrityksen johto ja työntekijät voivat hoitaa päivittäiset taloushallinnon rutiinit nopeasti ja vaivatta. Kun tilitoimiston asiakasyrityksen NetTikon on yhteydessä tilitoimiston Tikon-järjestelmään, tiedot ovat aina ajan tasalla –ilman manuaalisia työvaiheita.

 

NetTikon tarjoaa yritykselle kattavat välineet ajantasaiseen talousseurantaan, myyntilaskutukseen, ostolaskujen käsittelyyn ja hyväksyntään, pankkitilien saldoseurantaan ja yksittäismaksuihin, palkka-aineiston hyväksyntään, työaikojen kirjaamiseen sekä tositeaineiston syöttämiseen ja hyväksyntään.

 

Esimerkiksi NetTikon TOSITE-sovelluksen avulla voidaan siirtää tositteita tilitoimiston ja asiakkaan välillä, kuvata ja siirtää kuitteja kirjanpitoon jne. NetTikon RAPORTTI mobiili -sovellus puolestaan mahdollistaa raporttien sekä Tikon Arkistoon tallennettujen muiden dokumenttien tarkastelun ilman tilitoimiston erillisiä toimenpiteitä. NetTikon OSTOLASKU puolestaan mahdollistaa ostolaskujen erittäin nopean, vaivattoman ja tehokkaan käsittelyn ja vapauttaa asiakkaasi aikaa muuhun.

 

Myös muiden Tikon-osajärjestelmien tiedot ovat välittömästi kirjanpidon ja raportoinnin hyödynnettävissä. Tiedot eri sovellusten välillä siirtyvät sähköisesti, virheettömästi ja vaivatta, koska Tikon Ohjelmistot muodostaa integroidun kokonaisuuden, jonka kaikki osa-alueet keskustelevat keskenään. Tämä vähentää merkittävästi tarvittavan käsityön määrää ja vähentää inhimillisiä virheitä. Tiedot siirtyvät Tikonista myös sidosryhmille, kuten vaikkapa verottajalle ja vakuutusyhtiöille tietenkin sähköisesti.

 

Tikon -kirjanpitoon voi helposti liittää myös kolmansien osapuolten sovelluksia, kuten esimerkiksi tuotannonohjaus- ja materiaali-hallintajärjestelmiä valmiiden rajapintojen avulla.

Koulukatu 15-17, 33200 Tampere, Puh. (03) 2224 368 Fax. (03) 2224 649